PSİKOLOJİYE GİRİŞ FİNALE HAZIRLIK SORU VE CEVAPLAR

PSİKOLOJİYE GİRİŞ FİNALE HAZIRLIK SORU VE CEVAPLAR

Okunmamış mesajgönderen sosyologia » Cum Nis 09, 2010 11:29 am

Psikolojiye giriş finale hazırlık soru ve cevaplar

1. Bireyin yaşantıları aracılığıyla davranışlarında değişiklik oluşturma sürecine ne diyoruz?
A) Öğrenme
B) Eğitim
C) Şartlanma
D) İletişim kurma
E) Sezgi

2. Aşağıdakilerden hangisi insan davranışını etkileyen en önemli faktörün çevre olduğunu
vurgulamıştır?
A) Pavlov
B) Skinner
C) Freud
D) Watson
E) Piaget

3. Aşağıdaklerden hangisi öğrenmenin tanımı ile ilgili değildir?
A) Öğrenme davranışlardaki değişimle ilgilidir.
B) Öğrenme süreklidir.
C) Öğrenme direkt olarak görünmez, sadece öğrenen kişinin davranışları incelenerek farkedilir.
D) Öğrenme, akıldaki bir değişimdir.
E) Öğrenme, her zaman istenen bir davranış değişikliğidir.

4. Fiziksel çevrede duyu organını harekete geçiren herhangi bir nesne ya da enerji değişmesine
ne ad verilir?
A) Duygusal davranış
B) Uyarıcı- Tepki
C) Uyarıcı
D) Tepki
E) Tepkisel davranış

5. Bireyin şartlı uyarıcılar karşısında, derece derece koşullu tepkiler yapabilme gücünü
kazanmasına ne denir?
A) Genelleme
B) Söndürme
C) Kendiliğinden geri gelme
D) Ayırdetme
E) Şartlandırma

6. Aşağıdakilerden hangisi, cezalandırma yoluyla etkin bir öğrenme meydana getirmeye yardımcı olamaz?
A) Ceza verildikten sonra birey uyarılmalıdır.
B) Ceza, istenmeyen davranış her ortaya çıktığında tutarlı bir biçimde uygulanmalıdır.
C) Bir davranış cezalandırıldığında bunun nedeni bireye açık seçik anlatılmalıdır.
D) Cezalandırmak istediğimiz davranışın, cezalandırılış nedeni anlatılmalıdır.
E) Cezalandırılan davranışın yanında, yapılması istenen davranışın ne olduğu anlatılmalı ve istenen davranış meydana geldiğinde bu ödüllendirilmelidir.


7. Aşağıdakilerden hangisi "algılama" kavramını açıklamaktadır?
A) Uyarıcının süzgeçten geçmesi
B) Çevrenin uyarılması
C) Yaşantı yoluyla edinilen davranış
D) Duyu organlarını uyaran nesnelerin, niteliklerin veya olayların farkında olunması
E) Yeni uyarıcıların kalıba sokulması

8. Aşağıdakilerden hangisi, algılamayı etkileyen etmenlerden değildir?
A) Uyaranın duygusal yapısı
B) Ortam veya zemin
C) Daha önceki duygusal deneyimler
D) Toplumsal amaç ve dürtüler
E) Kişisel duygular

9. "Bütün kendisini oluşturan parçaların toplamından farklıdır" ilkesini kimler savunmuştur?
A) Freud
B) Gestalt
C) Kant
D) Jung
E) Watson

10. Birbirine yakın olan uyaranları, aynı nesnenin parçalarıymış gibi bir örüntü içinde ve aynı
nesnenin parçaları olarak gruplanmasına ne denir?
A) Yakınlık
B) Tamamlama
C) Süreklilik
D) Benzerlik
E) Değişmezlik

11. Aşağıdakilerden hangisi, algıya etki eden dış etmenlerden değildir?
A) Benzerlik
B) Yakınlık
C) Süreklilik
D) Tamamlama
E) Ayırma

12. Önce görme, sonra dokunma ve en sonunda işitme duyumlarında oluşan algı biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uzay
B) Zaman
C) Tat ve Koku
D) İşitme
E) Dokunma

13. Aşağıdakilerden hangisi, illüzyon kavramını açıklar?
A) Varolan bir olayı algılama
B) Durumları yanlış olarak yorumlama
C) Bazı uyaranlara tepki
D) Nesneleri farklı görme
E) Gözlem sonucu edinilen bilgiler

14. Dilin öğrenilmesiyle ilgili aşağıdaki aşamalardan hangisi iki ile üç yaş arasında meydana
gelir?
A) Uzun cümleler
B) Telegrafik söz
C) Sözcüklerden oluşan cümleler
D) Cıvıldama
E) Tek sözcük

15. Dilin öğrenilmesiyle ilgili aşağıdaki aşamalardan hangisinde çocuk gerçek sözcükleri
söylemeye başlar?
A) Cıvıldama
B) Tek sözcük
C) Sözcüklerden oluşan cümleler
D) Telegrafik söz
E) Uzun cümleler

16. Döllenmiş tek yumurta hücresine ne ad verilir?
A) Zigot
B) Fetus
C) Sperm
D) Fallop borusu
E) Kromozom

17. Bebek kaçıncı ayda herhangi bir eşyaya tutunarak ayakta durabilir?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yeni doğan bir bebeğin normal koşullarda sahip olduğu
özelliklerden biri değildir?
A) Tüm kas liflerine sahiptir.
B) Göz ve solunum kasları gelişmiştir.
C) İnce motor kasları gelişmiştir.
D) Kemikler tamamen kıkırdaktan meydana gelmiştir.
E) Boy hızla gelişmeye başlar.

19. Aşağıdaki dönemlerin hangisinde fiziksel gelişim azdır?
A) 0-2
B) 2-4
C) 4-5
D) 5-12
E) 2-18

20. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi, bilişsel gelişim üzerinde durmuştur?
A) Freud
B) Piaget
C) Erikson
D) Knox
E) Church

21. Aşağıdaki dönemlerden hangisinde, bebekler duyuları ve motor etkinlikleri yoluyla çevreleri
ile ilişki kurarlar.
A) 0-2
B) 3-4
C) 5-8
D) 9-11
E) 12-18

22. Aşağıdakilerden hangisi orta yaşın amaçlarından biri değildir?
A) Meslekte başarı
B) Monotonluk
C) Değişme korkusu
D) Gerçeğe uyum sağlama
E) Evlilik hayatının iyi olması

23. Çocuklar hangi dönemde sorunlarını sezgisel yolla çözümlemeye çalışırlar?
A) 0-2
B) 3-4
C) 4-7
D) 8-10
E) 10-12

24. Piaget, 7 ile 11 yaş arasındaki aşamaya ne ad verir?
A) Somut işlemler
B) İşlem öncesi işlemler
C) Sezgisel işlemler
D) Mantıklı düşünme
E) Formel işlemsel

25. Çocuğun güven duygusunu geliştirmesinin, annesiyle olan ilişkisinin türüne bağlı olduğunu
söyleyen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Piaget
B) Erikson
C) Freud
D) Stone
E) Church

26. İki ile beş yaş arasındaki için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Aşağılık duygusu iki ile beş yaş arasında oluşur.
B) Ben kimim sorusuna yanıt vermeye çalışır.
C) Duyguları inişli çıkışlıdır.
D) En genel duygusu sıkıntıdır.
E) Çevreyi keşfetmeye çalışır, kendi kendine bazı işler yapmaya çalışır.

27. Kimliğe karşı rol karmaşası hangi yaş arasında yaşanır.
A) 0-2
B) 2-4
C) 6-12
D) 12-18
E) 20-25

28. Aşağıdakilerden hangisi gelişmeyi etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Beslenme
B) Aile yapısı
C) Kurallar
D) Okul
E) Arkadaş ilişkileri

29. Ölümü inceleyen bilim dalına ne ad verilir?
A) Thanatology
B) Pedagoji
C) Yaşlılık bilimi
D) Antropoloji
E) Zooloji

30. Aşağıdakilerden hangisi kavram oluşturma ile ilgili görüşlerden değildir?
A) Hipotez oluşturma
B) Kurallar oluşturma
C) Prototipler
D) Çağrışımsal kuram
E) Sembol oluşturma

CEVAPLAR
1-A 2-D 3-E 4-C 5-A 6-A 7-D 8-D 9-B 10-A
11-E 12-A 13-D 14-A 15-B 16-A 17-E 18-C 19-D 20-B
21-A 22-B 23-C 24-A 25-B 26-E 27-D 28-C 29-A 30-E
Kaynak: Prof.Dr. Sezen ÜNLÜ, psikoloji, Açıköğretim Fakültesi Yayın No:710, 2001

devamı aşağıda...
sosyologia
 
Mesajlar: 136
Kayıt: Prş Kas 19, 2009 1:05 pm

Re: PSİKOLOJİYE GİRİŞ FİNALE HAZIRLIK SORU VE CEVAPLAR

Okunmamış mesajgönderen sosyologia » Cum Nis 09, 2010 11:32 am

Psikolojiye giriş finale hazırlık soru ve cevaplar
2.sayfa

31. Kavramların soyutlanmış model yapısına ne ad verilir?
A) Kavram kural
B) Hipotez
C) Kural
D) Sembol
E) Prototip

32. Dille ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bireyler arasında anlaşma aracıdır.
B) Sadece toplumsal bir yapıya sahiptir.
C) Hem toplumsal hem kültürel bir yapıya sahiptir.
D) Kültürel çevre ile etkileşim aracıdır.
E) Düşünme aracıdır.

33. Aşağıdakilerden hangisiı zihnin tek ve genel bir yetenek değil, birçok özel yeteneklerden
oluştuğunu vurgulamıştır.
A) Binet
B) Stern
C) Spearman
D) Thorndike
E) Wechsler

34. Aşağıdaki testlerden hangisi yetişkinlerin zekâsini ölçmek için kullanılır?
A) Gessel
B) Gattel
C) Beier
D) WAIS Wechsler
E) Kuder

35. Aşağıdaki testlerden hangisi mekanik, müzik gibi yetenekleri belirler?
A) Beier Cümle Tamamlama Testi
B) Çok Yönlü Kişilik Envanteri
C) Projektif Test
D) Meslek İlgi Testi
E) Akademik Yetenek Testi


36. Fizyolojik bir ihtiyacın neden olduğu rahatsızlık ve gerginlik durumuna ne ad verilir?
A) Güdü
B) Dürtü
C) Uyarıcı
D) Stres
E) Davranış

37. Aşağıdakilerden hangisi, güdü ölçmede kullanılan yöntemlerden biri değildir?
A) Faaliyet
B) Yoksunluk
C) Başarı
D) Öğrenme
E) Kişilik testleri

38. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güdülerden biri değildir?
A) Güçlü olma ihtiyacı
B) Birlikte olma isteği
C) Kendilik değeri
D) Başarma ihtiyacı
E) Açlık

39. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi Homeostasis kavram üzerinde durmuştur?
A) Maslow
B) Edward
C) Bernard
D) Taylor
E) Freud

40. Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik kökenli güdü değildir?
A) Açlık
B) Susuzluk
C) Cinsellik
D) Analık
E) Başarma

41. Aşağıdakilerden hangisi bireyin sosyal gereksinimlerini ölçmek için geliştirilmiştir?
A) Edward Kişisel Tercih Testi
B) Mandler-Sarason Testi
C) Durumsal Test
D) Görünür Kaygı Testi
E) Tematik Algı Testi

42. Organizmanın belirli bir uyarılma düzeyinde kalma durumuna ne ad verilir?
A) İçgüdü
B) Optimal Düzeyde Uyarı
C) Özendirici Uyarıcı
D) Güdüleyici Uyarı
E) Uyarı-Tepki

43. Duygularla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Güdüsel davranışlarımıza duygular eşlik eder.
B) Amaca ulaşamama durumunda kaygı, öfke ortaya çıkar.
C) Duygu karmaşık bir süreçtir.
D) Duygusal tepki verildikten sonra bilişsel öge geliştirilir.
E) Duygusal yaşantılarımız tür ve şiddetine göre farklılık gösterir.

44. Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası duygulardan biri değildir?
A) Estetik
B) Kıskançlık
C) Hayranlık
D) Gurur
E) Utanç

45. Tehlike halinde bedenimizi fizyolojik olarak tehlikelerden uzaklaştırma durumu
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Kaygı
B) Korku
C) Heyecan
D) Öfke
E) Mutluluk

46. Aşağıdakilerden hangisi heyecanın vücutta oluşturduğu değişmelerden biri değildir?
A) Kan basıncının artması
B) Kalp çarpıntısının artması
C) Tüylerin dikleşmesi
D) Kasların gerilmesi
E) Hareketlerde artma

47. Sempatik sinir siteminin görevi nedir?
A) Davranışlarımızı biçimlendirme
B) Sosyal ilişkileri düzenleme
C) Bizi acil duruma hazırlama
D) Duyguları çözümleme
E) Salgı değişmesi

48. Yaşadığımız duyguların, belli duyumlar üreten fizyolojik değişikliklerin sonucu ortaya
çıktığını hangi duygu kuramı ortaya koymuştur?
A) James-Lange
B) Holland-Tarlow
C) Cannon-Bard
D) Schachter-Singer
E) Arnold-Lindsey49. Telefonda müdürüne kızan bir kişinin telefon ahizesini yere fırlatması hangi savunma
mekanizmasına girer?
A) Saplanma
B) Yansıtma
C) Karşı tepki geliştirme
D) Yüceltme
E) Yerdeğiştirme

50. Yetişkin bir insanın çocuk gibi davranması hangi savunma mekanizmasın girer?
A) Gerileme
B) Saplanma
C) Yüceltme
D) Karşı tepki geliştirme
E) Bastırma

51. Engelenen ya da çatışma dolayısıyla doyumsuz kalan bir güdüyü bilinç dışına iten
mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bastırma
B) Gerileme
C) Ödünleme
D) Yansıtma
E) Yüceltme


52. Normal davranışlar yoluyla çelişkinin ortaya çıkardığı kaygılı bilinçaltında tutmak için
yapılan savunma mekanizması hangi yaklaşıma girer?
A) İnsancıl yaklaşım
B) Davranışçı yaklaşım
C) Psikodinamik yaklaşım
D) Biyolojik yaklaşım
E) Etkileşimsel yaklaşım

53. Aşağıdakilerden hangisi kaygı bozukluklarının içeriğine girer?
A) Psikojenik ağrı
B) Amnezi
C) Hipokondiyasis
D) Fobi
E) Konversiyon histerisi

54. Aşağıdakilerden hangisi şizofreni türlerinden biri değildir?
A) Basit
B) Paranoid
C) Amnezi
D) Katatonik
E) Otism

55. Freud’a göre aşağıdakilerden hangisi kişiliğin temelini oluşturur?
A) İd
B) Ego
C) Superego
D) Libido
E) Haz

56. İd’i denetleyen ve bilinçdışı kılan yapıya ne ad verilir?
A) İd
B)Ego
C) Superego
D) Libido
E) Haz

57. Çocuğun doğumdan, bir buçuk yaşına kadar olan psikoseksuel dönemine ne ad verilir?
A) Oral
B) Anal
C) Fallik
D) Latent
E) Genital

58. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi benlik bilincine önem verir?
A) Freud
B) Jung
C) Marray
D) Spranger
E) Roger

59. Aşağıdakilerden hangisi bir çağrışım tekniğidir?
A) Gözlem
B) Anket
C) Dereceleme
D) Rorschach mürekkep testi
E) Görüşme

60. Toplumun onayını sağlamak amacıyla, bireyin dış dünyaya karşı taktığı maskeye ne ad
verilir?
A) Anima
B) Kişilik
C) Sezgi
D) Gölge
E) Persona

61. Aşağıdaki yaş döneminden hangisinde beden imgesi çok önemlidir?
A) 0-2
B) 2-4
C) 4-5
D) 5-12
E) 12-18

CEVAPLAR
31-E 32-B 33-C 34-D 35-D 36-B 37-A 38-E 39-C 40-E
41-A 42-B 43-D 44-A 45-B 46-E 47-C 48-A 49-E 50-A
51-A 52-C 53-D 54-C 55-A 56-B 57-A 58-E 59-D 60-E
61-E
Kaynak: Prof.Dr. Sezen ÜNLÜ, psikoloji, Açıköğretim Fakültesi Yayın No:710, 2001
sosyologia
 
Mesajlar: 136
Kayıt: Prş Kas 19, 2009 1:05 pm

Re: PSİKOLOJİYE GİRİŞ FİNALE HAZIRLIK SORU VE CEVAPLAR

Okunmamış mesajgönderen exe » Sal Nis 13, 2010 1:14 pm

çok teşekkürler ;) facebook grup sayfası tartışma alanına ekliyorum bu soruları ;)
aöf ses,video,kitap gibi e-öğrenme ortamında bulunan kaynakları sitemizden indirmeniz yada indirdikten sonra kullanmanız ile ilgili sorun yaşarsanız aynı kaynaklara aöf e-öğrenme sayfasından da ulaşabilirsiniz.
lütfen kırık linkleri buraya tıklayarak bildiriniz
Share |


http://aofsosyoloji.wordpress.com
ONLINE DESTEK GRUBUMUZ İÇİN LÜTFEN KATILIN :https://www.facebook.com/groups/aofsosyoloji/
Kullanıcı avatarı
exe
 
Mesajlar: 2250
Kayıt: Sal Kas 03, 2009 11:18 am
Konum: İstanbul
okulunuz: Anadolu Üniversitesi AÖF
bölümünüz: Sosyoloji
sınıf: 4.sınıf
nesin sen: Admin

Re: PSİKOLOJİYE GİRİŞ FİNALE HAZIRLIK SORU VE CEVAPLAR

Okunmamış mesajgönderen xxx » Sal Nis 13, 2010 9:47 pm

selam sorular çok güzel.paylaştığınız için teşekkürler.
En son Anonymous tarafından Çrş Nis 14, 2010 7:37 am tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Sebep: sms stili
xxx
 
Mesajlar: 18
Kayıt: Çrş Oca 20, 2010 7:47 pm

Re: PSİKOLOJİYE GİRİŞ FİNALE HAZIRLIK SORU VE CEVAPLAR

Okunmamış mesajgönderen AyçaMutlucan » Çrş Nis 14, 2010 7:38 am

Çok teşekkürler, finallerde çok işe yarayacağını düşünüyorum :)
AyçaMutlucan
 


Dön PSİKOLOJİYE GİRİŞ

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir